روزی دختری به تمام خواستگارانش جواب رد داد و به قول امروزی ها ترشید!!!

 

تا آخر عمرش با دوستانش مسافرت رفت،

 

آرایش کرد،

 

مد روز را پوشید،

 

سرکار رفت ،

 

پولهایش رو پس انداز کرد

 

ماشین و آپارتمانی شیک خرید،

 

بدون صدای بچه و دستورات شوهر ادامه تحصیل داد

 

و دکتری گرفت،

 

به کسی جواب پس نداد،

 

خیانت شوهر را تجربه نکرد،

 

کتک نخورد،

 

دروغ های مرد را نشنید،

 

کهنه ی بچه نشست،

 

موهایش بوی پیاز داغ و قرمه سبزی نگرفت،

 

پوستش چروک نشد و جوان ماند و تا میتوانست از زندگی اش لذت برد

 

چیه فک کردی میخوام بگم تهش پشیمون شد؟

 

نه بابا خیلیم بهش خوش گذشت

 

تازه کنترل تلویزیون همش دست خودش بود

 

منبع : ܓܨVainܓܨ |مزایای ترشیدن...
برچسب ها :