بلند اینو بخون

سه دزد بزدزد رفتن بزدزدی؛ یه دزد بزدزد دو بز دزدید، دو دزد بزدزد یه بز دزدیدن، یه دزد بزدزدبه دو دزد بزدزد گفت :من که یه بزدزدم دوبز دزدیدم اونوقت شما دو دزد بزدزد یه بزدزدیدین؟!

.

.

 

.

.

.

.

.

.

زنده ای هنوز؟ منبع : ܓܨVainܓܨ |دزدان بزدزد...
برچسب ها : بزدزد